ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА САЩ

Национален парк „Грейт Смоуки Маунтинс” – намира се в планината Апалачи . Неговата територия заема повече от 207хил.хектара . Наименованието „Големите димящи планини” е свързано с това , че изобилието от покриващата ги растителност като че ли изпуска син дим . Паркът е създаден през 1930г. за запазване на големите масиви от червени канадски ели и други реликтови и ендемични видове . Територията на парка влиза в популярната курортни и туристическа зона Апалачи .

Йосемитски национален парк – намира се в планината Сиера Невада . Това е първият охраняем ландшафт в САЩ / държавен парк от 1864г. /, а заедно с допълнително добавена територия става национален парк от 1890г. Неговата площ е 308хил.хектара.

Чако Кениън – национален паметник от 1907г. Пътната мрежа с продължителност 650км свързва 125 дъгообразни по план пуебло , в т.ч. Пуебло Бонито , Четро Кетл и други многоетажни издялани в скалите постройки . Най-известна от тях е Пуебло Бонито / ХІІв. / – пететажен дом-крепост , заемащ територия от 1хектар , с 600 стаи , побиращи 1000души . Той има формата на затворен кръг с външни стени и култови постройки в центъра на двора .

Хавайски вулканичен национален парк – уникална вулканична територия , разположена на Хавайските острови , на площ около 93000хектара . Предназначението на националния парк е да показва на посетителите „живата геология” на раждането на Хавайските острови в продължение на десетки милиони години , а също така и ландшафти с потоците от застинала лава и масите от вулканична пепел . В парка , основан през 1916г. , се намират два от най-активните вулкани на Земята – Мауна Лоа и Килауеа . Независимо от отдалечеността на Хавайските острови , вулканичният район привлича множество туристи от различни страни на света .