Торонто

най-големият град на Канада . Разположен е на бреговете на р.Онтарио , на големия път през Големите езера . Този път свързва Атлантическия океан с най-развитите части на Канада и САЩ . Градът е основан през ХVІІІ в. и благодарение на удобното си географско положение привлича огромно количество заселници . По този начин Торонто бързо нараства и формира около себе си огромна агломерация .

Днес Торонто е мощен промишлен и голям банков център , наричан още „Канадския Уолтстрийт”. Градът Торонто има кръгов принцип на планировка , превърнат в полукръг , поради това , че бреговете на ез.Онтарио „отсичат” южната част на този кръг. В центъра до торонтското пристанище е разположено старото градско ядро , заето от кантори и обществени учреждения , много от които са разположени в небостъргачи . На север от него се простира по-широка централна зона с множество високи сгради .

Центърът на града е много модерен и величествен . Тук се намират редица кантори , най-голямата търговска банка , административни сгради , театри , библиотеки и др. , много от които са образци на съвременната архитектура / зданието на банката „Торонто-Доминьон”, на универсалния магазин „Итън”, на Централната банка и др./.

Най-голямата забележителност на Торонто е телевизионната кула „Си Ен тауър”, която е разположена близо до пристанището и прилича на промушена праз мънистено топче игла . Съоръжението е завършено през 1975г. и е високо 553м. Телевизионната кула може да се посещава от туристи . На нея има наблюдателна площадка , от която посетителите могат да се любуват на откриващата се пред тях гледка . Малко след средата на кулата , на височина 351м се намира ресторант , който бавно се върти около оста на кулата . В ясни дни от това място се виждат отдалечените на 110км от Торонто възвишения , а в някои моменти и облакът от воден прах над Ниагарския водопад . Телевизионната кула е много красива , когато тя се оглежда във водите на езерото Онтарио .

Много известна улица в Торонто е „Юнивърсити авеню”, където се намират офисите на редица компании , болници , кметството на града и намиращия се сред обширен парк Университет .