Типаса, Тебес, Сетиф

Типаса – населен пункт на 78км западно от град Алжир . Той е една от най-старите финикийски колонии . Непосредствено до днешното селище са руините на древния град , където има паметници от пуническо и римско време . Има останки от пунически погребения / ІV – ІІ в.пр.н.е. / и от крепостни стени от ІІ в. Разкопките са разкрили римски форум , театър , големи и малки бани , храм , руини от римски амфитеатър , жилищни домове , богати вили . Има и развалини от раннохристиянска базилика / 400г./ и от два християнски некропола .

Тебес – град в Северен Алжир , в границите на вилаета Анаба . Той е център на художествените занаяти / най-вече производството на килими /.

Основан е като римски военен лагер , но бързо става и важен търговски център . При разкопките са открити амфитеатър , терми , храмове , маслобойни и останки от антични ферми . Има голяма триумфална арка / 216г. /, а от византийската епоха – голяма крепост . Интересен е и манастирският комплекс от ІV – VІ в.

Сетиф – град в Североизточен Алжир , център на вилаета Сетиф . Съвременният гпад е изграден върху руините на древния римски град Сетифис . Той е създаден от император Нерва / І в. / като колония на римски военни ветерани . Има останки от римски театър , бани , храм , цирк , руини от християнска базилика и византийска крепост от около 520г. Последната е с площ 125Х112м . В покрайнините има руини от четири монументални римски мавзолея .