Тива, Карнак

Тива – древногръцкото название на град Уасет . Градът е едно от най-големите културни средища на Девен Египет . Известен е от средата на третото хилядолетие пр.н.е. Градът се е намирал в средното течение на река Нил , на мястото , където днес се намира град Луксор . В периодите ХХІІ – ХХ в.пр.н.е. Тива е била столица на Древен Египет . В периода VІІІ – І в.пр.н.е. е важен религиозен център . През 88г.пр.н.е. градът е разрушен от Птоломей ІV Сотер по време на потушаване на въстание .

На територията на древна Тива са запазени грандиозни храмови комплекси . На източния бряг те са в Карнак и Луксор . На западния бряг на Нил се намират заупокойни храмове и некрополи на фараони . В т.нар. „Долина на царете” са погребани фараоните от втората половина на Новото царство .

Най-значителните храмове на Древен Египет са тези в Карнак и Луксор . Тези сложни комплекси възникват постепенно , в резултат на строителството на всеки следващ фараон на една ос на нови дворове , зали и други сгради .

Карнакският храмов комплекс – най-големият в Египет , е главното светилище и място за прослава на фараоните . Този комплекс включва храма на бога на слънцето Амон Ра / ХVІ – ХІІ в.пр.н.е. /, на неговата жена – богиня Мут / ХVІ – ХV в.пр.н.е. / и на техния син – богът на луната Хонсу / ХІІ в.пр.н.е. /. В Карнак се намира огромна зала с размери 102Х51м и с площ 5хил.кв.м / едно от най-забележителните творения на световната архитектура /. Нейните 426 огромни колони наподобяват каменна гора . Стените и колоните на храма са били покрити с цветни релефи .