Танджавур

Танджавур / Танджур / – град в Южна Индия , в щата Тамиланару , в плодородната делта на река Кавера . Тази древна столица на държавата на Чол от ІХ до ХІ в. има важно значение и в следващите периоди от индийската история .

Храмът Брахадишвара в Танджавур / от началото на ХІ в. /, приличащ на триумфален паметник , е олицетворение на военната мощ и на централизираната власт на държавата на Чол на границата на Х – ХІ в. Това е грандиозен комплекс с открити дворове и огради–галерии , стълби , които са украсени с правоъгълни барелефи с изображения на човешки фигури и различни сцени . Изцяло покрити са скулптурите и кулите на гопурите / порталите / с каменни релефи . На мощен цокъл храмът се извисява над околностите на височина 61м и е най-голямата постройка от тази епоха . Брахадишвара има редово членение на глухите стени / стени без прозорци / и външно прилича на стъпаловидна пирамида със смаляващи се към върха декоративни етажи . Централно в храмовия комплекс е светилището , над което се издига 3-етажна пирамидална кула . Огромната зала за молещите се има размери 52,5Х29м . Неговото вътрешно покритие се поддържа от 150 колони . Храмът е украсен със сдържани и строги скулптури на божества в канонични пози . От двете страни на входа са изсечени фигури на стражи . Вътрешните стени са изрисувани с изображения на божества и прелъстителни небесни девици . Пътят към светилището се охранява от огромния изваян свещен бик Нанди , който се намира в специален павилион .