Талисмани

Накарайте пациента си да заопи и му кажете: „Ще вн дам талисман, който ще ви носи винаги здраве и освежи­телен сън по всяко време, когато почувствате нужда от не­го. Достатъчно е само да погледнете този талисман и вие ще заспите.“

Напишете на лист хартия или на визитната си картичка е черни букви единствената дума „Спи“. Покажете на су­бекта картичката и му повторете, че ще бъде достатъчно само да я погледне, за да се потопи в дълбок сън, като през цялото време ще чува вашия глас, който му повтаря успо­кояващо: „Спи“.

Резултатите са изключително добри.