Тайнственото във въздуха

От много векове се знае, че във въздуха, който дишаме, е скрита голяма сила. Осмелявам се да заявя, че тя действи­телно съществува, и с помощта на силната ни воля може да навлезе в тялото на човека, за да може после да се възвърне е полза за другите. Човек обладава способността да вземе тази сила от въздуха, да я асимилира за усилването на магне-тическата енергия. Това може да стане, като се приведат в хармония мислите, волята и дишането.

Съхраняване на силата

Магнетнческата сила трябва да се пази е особен вид изо­лиране. Краката трябва да бъдат винаги топли и сухи, а легло­то добре изолирано.

Тези прости мерки не бива да се пренебрегват, защото те помагат за съхраняването на силата.