С около 90 щатни бройки ще се намали числеността на администрацията в МРРБ до края на годината в резултат на провежданата административна реформа

Числеността на персонала на МРРБ до края на 2010 г. ще се намали с около 90 щатни бройки. Това каза днес на пресконференция министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. От края на миналата година щатът на МРРБ е намален с 12,2 %. С предстоящите съкращения до края на 2010 г. ще се достигне общо намаление от 15% и допълнителна икономия на бюджета в размер на 325 хил. лв., допълни министър Плевнелиев. Той посочи още, че за тази година бюджетът на МРРБ ще бъде съкратен от 310 млн. лв. до 248 млн. лв., при разходи от около 600 млн. лв. в предишни години.

Министър Плевнелиев подчерта, че въпреки редуцираната численост на администрацията за първите три месеца на 2010 г. в МРРБ са обработени с 19 351 повече преписки от миналата година. Той посочи още, че се търсят начини за обвързване на заплащането с постигнатите резултати чрез разработване на обективни критерии, процедури и методики за периодично оценяване на служителите в съответствие с техния принос.

През 2010 г., като част от реформата са предвидени механизми за изграждане на ефективна и високо квалифицирана администрация, каза министър Плевнелиев. Той посочи, че ръководеното от него ведомство си сътрудничество с университетите за привличане на млади хора чрез реализиране на студентски стажове. От края на миналата година стаж в министерството са преминали 30 студенти. Целта е да бъдат привлечени млади хора в структурите на МРРБ.

По време на пресконференцията министър Плевнелиев отбеляза, че са разработени и въведени процедури за поемане на задължения и извършване на капиталови разходи за строителство, доставки и услуги в инвестиционната дейност. Тези процедури целят да се регламентират начините, по които се поемат задълженията в МРРБ за извършване на капиталови разходи, да не се допуска поемане на финансово необезпечени задължения и да не се извършват капиталови разходи без наличие на осигурен ресурс.

Министърът посочи, че се въвеждат процедури за прозрачност и информираност. Разработена е и е внедрена уеб – базирана система за достъп до процеса на извършване на административни услуги. “От днес всеки може да влезе в страницата на МРРБ и да проследи как се движат услугите, извършвани от министерството”, каза министър Плевнелиев.

В заключение министър Росен Плевнелиев каза, че в момента се извършва преглед и анализ на функциите и структурите в МРРБ, след което ще се приеме нов Устройствен правилник. С него ще се разграничават политическата от административната дейност за по-ефективно функциониране на администрацията, независимо от промените в политическото ръководство. Министърът посочи, че ще се въведе нова организация на дейността, която цели ясно дефинирани отговорности и правомощия на ръководителите и експертите от различните йерархични нива.