С около 265 млн. лв. по ОПРР ще се финансира рехабилитацията на 26 пътни отсечки

С 264 985 729,46 лв. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. ще се финансира рехабилитацията на 26 второкласни и третокласни пътни отсечки с обща дължина 311 км. Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” Божидар Йотов подписаха 15-те договора за тях днес в присъствието на министър Росен Плевнелиев.
Схемата за подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища предвижда извършването на строително-ремонтни работи в участъци извън Трансевропейските транспортни коридори. Включените в нея обекти са вътрешно регионални връзки. Те ще осигурят възможност за развитие на специфичния икономически потенциал и ще осигурят достъп до туристически обекти.
Зам.-министър Павлова обяви, че с подписването на договорите по втория етап от схемата почти се изразходва предвиденият  бюджет за проекти за Агенция „Пътна инфраструктура” от 501 млн. лева. Остава свободен ресурс от 20 млн. лв., за който през следващите месеци ще бъдат предложени още два проекта.
Божидар Йотов допълни, че на 20 април т.г. са обявени процедурите за строителство за лотовете по първия етап на схемата, а днес е стартирала тръжната процедура за избор на строителен надзор за тях.