С какво се занимава Европейският съюз?

·1    Европейският съюз провежда политики в редица сфери – икономическа, социална, регулаторна и финансова, в които действията му са в полза на държавите-членки. Става дума за:
o    политики на солидарност (известни и като политика на сближаване) по регионални, селскостопански и социални въпроси;
o    политика на иновации за въвеждане на авангардни технологии в области като защитата на околната среда, научните изследвания и енергията.
·2    Съюзът финансира тези политики от годишен бюджет в размер на над 120 млрд. еуро, който в голяма степен се осигурява от държавите-членки. Той е една малка част от общото богатство на ЕС (до 1,24 % от общия брутен национален доход на всички държави-членки).