Сътрудничество в областта на електронното правосъдие договориха министър Маргарита Попова и министър Алберто Мартинш

Днес, 28 май 2010 г., министърът на правосъдието Маргарита Попова проведе в Лисабон среща с министъра на правосъдието на Португалия г-н Алберто Мартинш. Двамата министри договориха до края на годината в София да бъде подписано ново споразумение за сътрудничество между институциите, което да актуализира съществуващото от 1998 г. с оглед  членството в Европейския съюз.
Електронното правосъдие, въвеждането и доразвиването на електронни системи за предоставяне на правни услуги на гражданите ще са бъдещите приоритетни области на сътрудничество.
Португалският министър на правосъдието декларира пълна подкрепа на министър Попова в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, който да се използва като положителен инструмент за постигане на  резултати както в успешно реализиране на реформа на съдебната система, така и в борбата с организираната престъпност и корупцията. Министър Мартинш подчерта, че не трябва да се допуска обвързването на Механизма с присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство и еврозоната.
В рамките на официалното си посещение в Португалия министър Попова проведе среща с г-н Жоао Тиаго Силвейра – държавен секретар в Министерския съвет на Португалия, отговарящ за въпросите на администрацията и административната реформа. По време на срещата бяха представени две новаторски електронни програми на португалското правителство „Симплекс” и „СимпЛегис”, насочени към предоставяне на електронни услуги на гражданите в различни сфери, като регистрация на търговски дружества, сделки с недвижимо имущество, регистрация на моторни превозни средства, гражданска регистрация на лицата и предоставяне он-лайн на правна информация на гражданите и бизнеса.
Програмата „Симплекс” е стартирала в Португалия през 2005 г. и има 3 основни цели: да намали разходите в държавната администрация; да допринесе за конкурентноспособност на страната; да допринесе за реформата в публичния сектор. Португалските партньори оцениха резултатите от въвеждането на тази система от началото на действието й до момента като много положително, тъй като е довело до намаляване на разходите в държавната администрация с 10 % и съкращаване на броя на служителите от 750 000 на 675 000 души, или с 10%  за 4 години. „СимпЛегис” е програма, свързана с усъвършенстване на законодателния процес и въвеждане на електронна система за изработване, съгласуване и приемане на ново законодателство. Програмата е стартирала през 2010 г. и си поставя като първоначални цели през 2010 г. премахване на 300 остарели и неефективни закона, а през първото шестмесечие на 2011 г.- наваксване на всички закъснения при въвеждане и прилагане на европейските актове.
В резултат на срещата бе договорено стартирането на сътрудничество между Държавния секретариат по административните реформи в Португалия и Министерството на правосъдието на България, с участието на Министерството на правосъдието на Португалия по въвеждането и прилагането на подобна електронна система в България. Тази система ще съответства  на поставените в проекта на нова Стратегия за съдебна реформа в България цели, както и на Стокхолмската програма на ЕС в областта на правосъдието, свободата и сигурността, която отдава ключово значение на електронните правни услуги за улесняване на достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса.  Министър Попова отправи покана за посещение в България в началото на 2011 г. към екип от специалисти от Португалия, които работят по въвеждането на системата „СимпЛегис”, за да предадат своя опит на българските си колеги.