Съобщение за медиите

Във връзка с многобройните запитвания Пресцентърът на Министерството на културата заявява:

Министерството на културата няма да закрива нито един български театър. Това е категоричната позиция на министъра на културата Вежди Рашидов, подкрепена от българското правителство.
В продължение на няколко месецаМинистерството на културата проучва становището на творческите гилдии за реформата в сценичните изкуства. На широко обсъждане с участието на творците и на работодателите в културата са предложени различни модели, които се основават на успешния европейски опит.
Нито една сцена няма да бъде затворена, а тъкмо напротив – театралните сцени ще бъдат отворени за живото изкуство, за гостуващи трупи и за обмен на творчески проекти.
Становището на Министерството на културата, подкрепено от творците и работодателските организации в културата, е за въвеждане на нов модел на финансиране, който да мотивира работещите театри.
В момента Министерството на културата извършва голямо проучване на общественото мнение, което да отговори на въпроса каква да бъде реформата в сценичните изкуства. От каква сцена и от какъв театър има нужда всяка община ще могат да кажат най-широк кръг хора – от актьорите до зрителите.