СЪД НА ГРЕШНИЦИТЕ

Мнозина мислят, че като съгрешават тайно, никой ни­кога не би узнал. Обаче съвсем е невъзможно да остане скрит завинаги някой грях. Когато и да е, той сигурно ще се разкрие и грешникът ще получи наказанието, което е за­служил. Също тъй и благочестието и истината не могат да останат скрити — накрая те трябва да победят, ако и вре­менно да не са били признати. Следващите примери ще хвърлят светлина върху положението на грешника.