Съветът на ЕС оцени като адекватна конвергентната програма на българското правителство

В рамките на редовното заседание на Съвет „Външни работи” на Европейския съюз беше приета оценката на Съвета на ЕС по актуализираната конвергентна програма на българското правителство.

Общото заключение на Съвета е, че целта на програмата за запазване на балансиран бюджет е адекватна в настоящата икономическа ситуация. Предприетите мерки за консолидация, силният политически ангажимент към фискална дисциплина и планираните амбициозни структурни реформи са насочени към укрепване на устойчивостта на публичните финанси и ще допринесат за икономическото възстановяване, се казва в оценката.

Предизвикателството пред България ще бъде да продължи процеса на наваксване в условията на неблагоприятна глобална икономическа среда. В дългосрочен план подобряването на публичните финанси изисква решително прилагане на дълго отлагани структурни реформи в здравеопазването, образованието и пенсионната система, както и засилване на административния капацитет, препоръчва Съветът.