Психосексуална характеристика – зодия Стрелец

Психосексуална характеристика – зодия Стрелец

Родените под този знак са два типа: предан, роман­тичен и идеалистичен тип, който рядко кривва от пътя, и съвършено противоположния тип, който в търсене на съвър­шенството се мята от любовник на любовник, забравяйки защо и какво е тръгнал да търси.

В първия живее страстната натура, но излишната му сексуална енергия е насочена към творческата дейност, а не към донжуанството. Вторият тип обикновено има няколко любовни връзки едновременно, заделяйки на всеки лю­бовник различен ден от седмицата.

Стрелецът може да бъде много пресметлив в своите изисквания. Някои Стрелци грешат като се опитват да познаят какво ще получат за услугата и се смятат за осо­бено ловки, ако им се налага сексуално да се разплащат за подаръците.

Бидейки един от огнените знаци, заедно с Лъва и Овена, Стрелецът е много агресивен и е напорист да прави ка­риера. Едно от преимуществата на Стрелеца в несексуални-те маневри е способността му да си придава чувство на безразличие и да издържа така с него по-дълго от своя опонент.

След много романи, а също и несексуални маневри,

Стрелците стигат до извода, че идеален партньор не съществува. Тогава се съгласяват на брак, който им пред­лага излишък от ителектуално общуване и продължават да имат извънбрачни връзки. Тъй като са честни и пря­ми, често си признават това пред съпрузите Стрелците се възторгват от сексуалните приключения, при това им харесва не толкова самия секс, колкото смя­ната на партньора.