Стартира проект за повишаване ефективността на производството по несъстоятелност

Да бъде насърчено доверието на гражданите в съдебната система чрез подобряване взаимодействието между Министерство на правосъдието, Върховния касационен съд, апелативните и окръжни съдилища, както и да бъде повишена ефективността и прозрачността при прилагане на законодателството по несъстоятелност – това са основните цели на проекта „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”, който днес бе представен пред журналисти от заместник-министъра на правосъдието Даниела Машева.
Зам.-министър Машева подчерта, че като резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъде подпомогнато еднообразното прилагане на законодателството по несъстоятелност, да бъдат направени предложения за подобряване на нормативната уредба с оглед засилване на прозрачността чрез актуализиране на информационната система по несъстоятелност и интеграцията й с използваните от съдилищата системи за управление на съдебните дела и Търговския регистър. Цели се още да бъдат създадени предпоставки за повишаване ефективността на работата на синдиците като се създадат и критерии за оценка на тяхната натовареност.
В хода на изпълнение на проекта ще бъдат проучени и добрите европейски практики в процедурата по несъстоятелност с оглед прилагането им в практиката у нас.
Срокът за изпълнение на проекта е 16 месеца, бюджетът му възлиза на 573,179 лева.