Спекулативни акции (speculative stocks)

Названието на тази група е малко условно и включва акции, за които се смята, че съдържат потенциал за значителен доход в близко бъдеще. Обикновено тук попадат малко фирми, разработващи нов продукт или технология, с който ще предизвикат бум на пазара. Сбиването на прогнозите може да доведе до неколкократно повишаване пазарната стойност на акциите им. Ако обаче компанията не оправдае очакванията на инвеститорите, рискът остава изцяло за тяхна сметка. Акциите от този клас са подходящи за хора, готови да поемат значителен риск. Те залагат на бъдещия успех на една обещаваща идея, от която могат както да спечелят, така и да загубят