Психосексуална характеристика – зодия Скорпион

Смята се, че Скорпионът е един от най-опортю­нистичните знаци на зодиака.

Когато говорят за несексуалните маневри на Скорпиона имат предвид, че той се стреми да постига целите с по­мощта на «сексуалната дейност». Хората от тази зодия наистина се женят за пари и даже устройват «сексуални свиждания» с делови цели. Обикновено те се женят пре­силвайки се, по сметка, но са достатъчно умни, за да изберат човека — умствено съвместим с тях.

Семейните Скорпиони често имат извънбрачни връзки, но рядко допускат тези връзки да застрашават безопасно­стта на съпружеския им живот. Способни са добре да се справят на «двата фронта» — съпружеския и извънбрачния, правят това с лекота и без някакво напрежение.

Скорпионът може да въвлече партньора си в полов акт така изкусно и незабелязано, че той да не може да раз­бере как се е случило това.

На младини той е романтичен, обожава музиката и меката светлина. По-късно става по-малко сдържан. Съпрузите на Скорпионите трябва да са извънредно акуратни. В кратките си незаконни връзки Скорпионът може да изтърпи и не толкова спретнат партньор. Забра­неният еротичен акт му носи особено удоволствие.