Силата на вярата

Строго погледнато, може би целебната сила на магне­тизма е силата на самия пациент, която го подтиква да по­вярва в целебността на внушението. Помиете, че целебната сила не се забелязва в състояние на бодърстване. Тя може да бъде развита от самия човек за негова собствена полза, по пътя на самовнушението или с помощта на хипнотизма. В двата случая, независимо дали определената личност се самолекува или е лекувана от други, крайната цел е една. В първия случай става дума за самовнушение, а във вто­рия — за хипиотизъм.