Свобода, сигурност и правосъдие

Гражданите на ЕС са свободни да работят и живеят във всяка държава от ЕС, което означава, че те трябва да имат еднакъв достъп до гражданското правосъдие навсякъде в Европейския съюз. Следователно националните съдилища трябва да си сътрудничат, така че да може едно съдебно решение за развод или за попечителство на дете, издадено в една държава от ЕС, да бъде признато във всички останали държави от ЕС.

Свободата на движение в рамките на ЕС е от голяма полза за гражданите, които спазват законите, но от нея се възползват още и международните престъпници и терористите. За справяне с трансграничните престъпления е необходимо сътрудничество между националните съдилища, полицейските сили, митническите служители и имиграционните служби на всички държави от ЕС.

Те трябва да гарантират:

  • ефективен контрол на външните граници на ЕС;
  • обмен на информация между митническите служители и полицията за заподозрени трафиканти на наркотици или хора;
  • еднаква оценка и третиране в целия ЕС на търсещите убежище, за да се предотврати „пазаруването“ на убежище.

С такива и сходни въпроси се занимава Съветът по въпросите на правосъдието и вътрешните работи — т.е. министрите на правосъдието и вътрешните работи. Целта е да се създаде единна „зона на свобода, сигурност и правосъдие“ в границите на ЕС.