САЩ

Комплексът на университета във Вирджиния / Шарлотсвил , 1822 – 1826г. / – връх в архитектурното творчество на Томас Джеферсън . Това е произведение , в основата на което са вложени принципите на античната архитектура , оказали голямо влияние на архитектурата в САЩ от този период благодарение на огромното влияние на Джеферсън като голям държавен деец и едновременно с това архитект .

Индипендънс Хол / Залата на независимостта / – в нея през 1776г. е подписана Декларацията за независимостта на САЩ . Декларацията провъзгласява отделянето на американските колонии от метрополията / Великобритания / и образуването на самостоятелна държава – САЩ. В Индипендънс Хол се намира един от символите на нацията – Камбаната на свободата , биеща по време на провъзгласяването на Декларацията .

Кахокия – древен град на индианците от средно Мисисипи . Основан е през VІ в. и заема площ от 13кв.км . Градът се отнася към индианската култура в Мисисипи или културата на Темпъл Маунд / 700 – 1700г. /. В този период възникват първите градове в Северна Америка . За тях са характерни големите земни пирамиди / маунди / с храмове на върховете .

Кахокия е крупно селище подобно на тези на доколумбовите индианци в Северна Америка . В периода на разцвет на града в началото на ХІІ в. неговото население достига около 20хил. души . Градът е обграден от дървена ограда с височина – 5м . Неговият централен площад има 17 платформени насипа . Над града се издига най-голямата могила на Кахокия – Монкс / 1200г. / – голяма стъпаловидна земна пирамида , плоска на върха . Тя има 30м височина и основа на площада 37хектара . На нейният връх се е намирало главното светилище на Кахокия . Това е най-голямата пирамида в Северна Америка .

В Кахокия има още 80 други пирамиди . Едни от тях са древни погребални постройки , други са служили като основа на дворците на владетелите на града или за обществени сгради . Кахойците са имали сложно йерархично общество , използвали са труда на робите и са принасяли човешки жертви .