Русия

Санкт Петербург / през 1914 – 1924г. – Петроград , през 1924 – 1991г. – Ленинград / е най-важният след Москва град в Русия . Основан е през 1703г. от Петър І . През 1712 – 1728г. и 1732 – 1918г. е столица на Русия .

Санкт Петербург е разположен на 42 острова в делтата на река Нева и в западната част на Приневската низина . В чертите на града се намират повече от 40 реки , ръкави и протоци , около 20 изкуствени канала и 363 моста . Това е един от най-красивите градове в света и се слави с монументални архитектурни ансамбли . Най-добрите от тях възникват към края на 30-те години на ХІХ в. на основата на новия за Русия регулаторен план за застрояване на града . Под защита на държавата се намират повече от 3000 архитектурни паметника .

Исторически център на града е ансамбълът на Петропавловската крепост , разположен на Заешкия остров . Строителството на крепостта започва през 1703г. по плана на Петър І . В ансамбъла на крепостта влизат Петропавловската катедрала с гробница на руските императори и редица постройки от ХVІІ – ХІХ в.

На Василевския остров се намира зданието на Борсата , днес Военноморски музей /1805 – 1810г./. Срещу него , до полукръглата крайбрежна улица се издигат две рострални колони / украшение във вид на носова част на древен кораб / – символи на победите на руския флот .

Цялостна пространствена композиция на брега на Нева образуват трите централни площада : Дворцовият , Сенатският / днес на Декабристите / и Исакиевският с прекрасни архитектурни ансамбли . На главния Дворцов площад се намира Зимният дворец / днес „Ермитаж”, 1754 – 1762г. /, построен в стил барок , зданието на Главния щаб / 1819 – 1820г. /, построен в стил ампир , зданието на щаба на Гвардейския корпус /1837 – 1843г./. В центъра на площада се извисява монументалната Александровска колона / 1830 – 1834г. /.

Сенатският / на Декабристите / площад е украсен от зданията на Сената и Синода и знаменития паметник  „Медный всадник” – бронзова статуя на Петър І , възседнал кон , поставена на гранитна скала с маса 1600 тона .

На Исикаевския площад се намира едноименната катедрала-музей / 1818 – 1858г. / в стила на руския късен класицизъм . Масивното здание с височина 101,5м е увенчано от позлатен купол , украсено със скулптура , мозайка и живопис и е един от най-известните паметници на Санкт Петербург .

Един от най-големите ансамбли на града е площадът „Марсово поле”, на който има паметници от три века : бившия Мраморен дворец / 1768 – 1785г. /, в стил ранен класицизъм , бившите казарми на Павловския полк / 1817 – 1820г. / в стил ампир , паметник на А.В.Суворов . На „Марсово поле” са погребвани участниците във февруарската революция и Гражданската война , за тях е построен паметник , а през 1957г. е запален Вечен огън . Към „Марсово поле” се отнасят : Лятната градина /1704г./ с Летен дворец на Петър І , с мраморни скулптури , павилиони и изящна метална ограда, инженерният замък с конна статуя на Петър І пред него .

Сред парадните архитектурни ансамбли на Невския булевард / началото на ХІХ в. / изпъква Казанската катедрала / 1801 – 1811г. /, в стил класицизъм , със скулптура , стенописи и паметници построени пред катедралата през 1837г.

Архитектурният ансамбъл на Александро – Невската лавра / 1710г. / включва комплекс от съоръжения : Благовещенска църква /1717-1725г./, Троицката катедрала /1776-1825г./ в стил класицизъм и др.

Сред широко известните паметници на класицизма и ампира в историческия център на града са : Художествената академия , Адмиралтейството , Минният институт , Нарвските триумфални порти , множество дворци и мостове на града .

Обекти на познавателния туризъм има в градовете : Новгород / Новгород Велики /, Владимир , Сергиев Посад , остров Кижи , Соловецките острови и др.

Русия се посещава от 21170хил.туристи годишно .