Решението по установителния иск

Съдебното решение по установителния иск със сила на пресъдено нещо разрешава спора за вещното право между страните по делото. Въпросът не подлежи на пререшаване. Влязлото в сила решение следва да бъде зачетено в бъдещ процес по искове, при които спорът за правото на собственост е част от предмета на делото или е преюдициален за него. Непредявените възражения се преклудират, както е по принцип в гражданския процес. Решението има установително действие и не подлежи на изпълнение.