Растежът и работните места отблизо

Европейският съвет от пролетта на 2006 г. не скри факта, че шест години след началото на Лисабонския процес резултатите са смесени. Поради това той реши да се заеме с проблемите, свързани с продължаващата висока безработица в много страни от ЕС, и да пренасочи приоритетите на ЕС към постигането на растеж и създаване на работни места. За да направи икономиките си по-производителни и да укрепи социалното си единство, Европа трябва да продължи да концентрира усилията си главно в повишаване на икономическата ефективност, насърчаване на иновациите и подобряване уменията на хората.

Поради това, по инициатива на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, държавите-членки на ЕС решиха:

да инвестират повече в научноизследвателска дейност и иновации;
да определят на Европейската комисия по-мащабна координаторска роля, за да може да предостави необходимата подкрепа на държавите-членки, най-вече чрез разпространяването на „добрите практики“ в Европа;
да ускорят реформата във финансовите пазари и социалноосигурителните системи, както и либерализацията на телекомуникационния и енергийния сектор.