Разширяване и политика на съседство

·1    Европейският съюз е отворен за всяка европейска държава, която отговаря на политическите и икономически критерии за членство в него.
·1    След няколко разширявания ЕС нарасна от 6 на 27 държави-членки. Още няколко други страни са кандидатки за присъединяване.
·2    Всеки договор, с който се приема нова държава-членка, изисква единодушното одобрение на всички останали. Освен това преди всяко ново разширяване ЕС ще прави оценка на капацитета си да поеме нови членове и на способността на своите институции да продължават да функционират нормално.
·3    Последователните разширявания укрепиха демокрацията, направиха Европа по-сигурна и увеличиха потенциала ? за търговски и икономически растеж.