Разходи за обучение

Разходите за обучение и тренировка могат да бъдат редуцирани чрез разработването на програми, обучаващи служителите точно толкова, колкото им е необходимо за извършването на тяхната работа. Това изисква създаването на по-динамични програми, които могат да бъдат адаптирани към нуждите на единичен служител. Примерно, служител който му е необходимо да знае как да печати в мрежа, не бива да бъде учен как да инсталира мрежови принтер. Следователно програмите не трябва да се състоят от масивни блокове познание, а следва да включват малки модули, които могат да бъдат сглобявани, съгласно нуждите.

Ако тренировъчната програма може да бъде сглобена съгласно нуждите, то това позволява и повеждането на моментално обучение. Ако даден служител се нуждае от определена програма, тя требва да бъде предложена на момента. На служителите требва да бъде дадена възможност да посетят Интернет сайта за обучение, където да могат да изберат сами необходимите им модули. Всички предлагани курсове требва да са налице онлайн за самоподготовка, като все още има смисъл от поддържането на преподавателски състав.

Отделът за обучение не бива да диктува условията за подготовка в повечето случаи служителите научават повече един от друг, отколкото от обучението им от специализирания отдел. Това е по-лесно в по-малките компании, където служителите се срещат всеки ден, докато при големите компании тези срещи на практика са невъзможни При тях като средства за обучение могат да се използва нюз и чат групи, пощенски списъци и вестници.

Чат групите предлагат най-бързите отговори на подставения въпрос, след тях са нюз групите и пощенските списъци. Все пак, нюз групите има друго предимство – те пазят архив на поставените въпроси и отговори

Основният проблем при използването на тези технологии е, че служителите не получават сертификат за преминатото обучение. Самообучението не може да бъде оценено и от работодателите, защото те нямат и представа какво правят служителите им. Все пак по според мен, самообучението (или самостоятелно преминатите учебни програми) е много по-ефективно от формалното обучение.

Въпреки, че досега разглеждах примера с непрекъснато обучение на служителите в дадена компания, същите правила са валидни и за Интернет. Интернет може да бъде разгледана като една огромна компания, в която се предлага множество безплатно знание, но не всеки знае какви са познанията на останалите. Непрекъснатото учене е от значение не само за бизнеса, но и за обществото За да могат хората да имат достъп до новите информационни технологии, първо те требва да научат как да ги използват. В противен случай съществува опасност от разделяне обществото на две -едната част иде има познанията, парите и технологиите за да разшири своето познание и позиции; а другата част, нямаща достъп до тези ресурси ще изпадне в затруднено положение.