Разплащателната агенция приключи интервенционното изкупуване на зърно със 71 валидни оферти

На 31 май изтече срокът за предлагане на оферти за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница и ечемик – реколта 2009 пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА).
Само на 31.05.2010 г. в сектор „Полски култури” на ДФЗ – РА постъпиха 34 оферти за изкупуване на общо 115 200 тона зърно. За целия период на интервениране /01.10. 2009 – 31.05 .2010 г./ постъпилите оферти са 92 за 200 719,170 тона зърно. От тях 73 оферти са за изкупуване на 129 569,170 тона ечемик и 19 оферти за изкупуване на 71 150 тона пшеница. От общо постъпилите оферти, 4 са отхвърлени по документи, 10 – са отхвърлени след анализ на качествените показатели на зърното, а 7 са оттеглени от оферентите. Общо валидните оферти за изкупуване на зърно, постъпили в периода на действие на интервенцията са 71.
От одобрените и приети в складове 27 оферти, 23 вече са платени, а по 3 предстоят плащания до края на седмицата. Изплатеното количество зърно е 25 302,565 тона при средна цена от 104 евро за тон. Другите одобрени оферти са насочени за вкарване на количествата в интервенционни складове. По новопостъпилите оферти от последния ден се търсят складове за съхранението на зърното. В тази връзка ДФЗ приканва всички заинтересовани публични складове и регистрирани зърнохранилища да подадат заявления за сключване на договори за съхранение на интервенционните количества.