Разлика между хипнотичния и обикновения сън

Те не бива да се считат за едно и също. При хипноза умствената сила на човека се проявява с особена яркост. Ако този сън продължи без внушения от страна на хипно­тизатора, накрая той преминава в естествен. Следователно вие спокойно можем да твърдим, че хипнозата се развива от съня и отново преминава в сън.