Работен обяд на президента Първанов с посланиците на ЕС

Президентът Георги Първанов участва днес в работен обяд с посланиците на Европейския съюз и на страните-кандидатки по покана на посланика на Кралство Испания Хорхе Фуентес в качеството му на председател на ЕС.

Общо бе мнението, че тези вече традиционни срещи между президента и посланиците на ЕС допринасят изключително много за добрата взаимна информираност.

На срещата бяха обсъдени широк кръг въпроси както от българския, така и от европейския дневен ред.

Особен интерес бе проявен към оценката на президента Първанов за икономическото състояние на България и предизвикателствата, които стоят пред страната във вътрешен план. Президентът накратко изложи вижданията си, които, подчерта той, „застъпвам още от м. септември на 2009 г.” Той сподели опасенията си от бъдещо влошаване на икономическата ситуация, тъй като според него набелязаните от правителството мерки са необходими, но не са достатъчни. Наред с това той изрази надежда, че правителството ще се вслуша както в основните послания на бизнеса, така и на синдикатите и ще съумее в крайна сметка да намери верния баланс.

В отговор на зададен въпрос президентът изложи в най-общ план мотивите си за налагане на вето върху НПК и последващото му отнасяне до Конституционния съд. Той отново заяви твърдата си подкрепа за решителна борба с корупцията и с организираната престъпност, включително за някои от проведените от МВР акции. В тази връзка той отбеляза и необходимостта от ускоряване на реформата на съдебната система.

В отговор на изразената загриженост от посланиците на Австрия, Германия и Чехия във връзка с публични изявления по отношение на електроразпределителните дружества, президентът Първанов отговори, че в обществото безспорно има натрупани негативи спрямо тези дружества. Според него министърът на икономиката, енергетиката и туризма трябва да инициира диалог с тях с оглед набелязването на съвместни мерки за бързо преодоляване на проблемите.

На срещата бяха обсъдени и други теми като реализирането на основните енергийни проекти и някои външнополитически въпроси.