Проведе се заседание на Консултативния съвет по воден транспорт в град Варна

Голям размер

Под председателството на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев се проведе редовно заседание на Консултативния съвет по воден транспорт към МТИТС в гр. Варна.

В рамките на срещата беше представен и обсъден напредъка в работата на петте работни групи, назначени от министър Александър Цветков, които имат за задача да изготвят  предложения за изменения и допълнения в сега действащата нормативна база.

По инициатива на браншовите организации в дневния ред беше включено обсъждане на състоянието на Българското морско образование и подготвяне на проект за изменение и допълнение на наредбите, ограничаващи въвеждането на електронна обработка на документите за издаване на „Свободна практика” и „Разрешение за отплаване”.

Преди заседанието заместник-министър Камен Кичев и изпълнителният директор на ИА „Морска администрация” – к.д.п. Сергей Църнаклийски извършиха проверка на корабите за сезонен превоз на пътници.