Природни туристически ресурси на САЩ

Национален парк „Евърглейдс” – намира се в южната част на САЩ в щата Флорида . Той е основан през 1934г. и заема южния край на едноименния полуостров , а също и значителна част от Флоридския залив с обща площ 5668кв.км . Паркът е разположен на плоска заблатена низина и е на надморска височина около 10м . В резултат на това тази територия се залива от високи речни и езерни води . В нея се срещат множество сладки и солени водоеми , които са изпълнени с живот . Обитавана е от различни птици , млекопитаещи и земноводни .

Национален парк „Ред ууд” – уникален кът на реликтовата растителност с площ 228кв.км , намира се в Северна Америка на Тихоокеанското крайбрежие на САЩ . По обърнатите към океана западни планински склонове на Кордилерите се простират обширни гори от червени дървета , даващи името на националния парк . Те са представени от реликтите – могъщите червени дървета и вечнозелената секвоя . На посетителите на националния парк изумително живите реликти / възраст от 400 до 4000 години / напомнят за тези периоди от историята на Земята , когато сред представителите на земната фауна още са преобладавали динозаврите .

Мамонтова пещера – една от най-големите карстови пещери в света . От 1926г. е национален парк и популярен туристически район .

Национален парк „Олимпик” – основан през 1909 и до 1938г. е със статут на национален паметник , а след това е биосферен резерват . Паркът е с площ 363000хектара и служи за съхранение на местната природа .