Природни дадености на Хърватско

Страната е разположена в северозападната част на Балканския полуостров . Граничи / в км / със Словения – 546 , Унгария – 329 , Сърбия и Черна гора – 266 / от тях 25км с Черна гора / и Босна и Херцеговина – 932 . Има брегова линия с Адриатическо море и 1185 крайбрежни острова , от които 66 са населени . Площта й е 56,54хил.кв.км . Източните части са заети от Славония – обширна хълмиста равнина . В централните и западните части е разположена Динарската планинска система – Велика капела , Велибит , Динара / връх Троглав – 1913м / и Далматинското крайбрежие с дълбоко врязаните заливи и множество острови . Средни температури за януари 0 до 9°С и юли 18 – 25°С, валежи 800 – 1500мм , по крайбрежието до 3000мм . Главни реки – Драва , Сава , Купа . Растителност – средиземноморска , широколистни гори – 20% от територията на страната .