Природни дадености на Тунис

Страната има площ 163,6 хил.кв.км. Граничи / в км / с Либия – 480 и Алжир – 1140. Брегова линия със Средиземно море – 1250км . Релефът е равнинно-хълмист , като 1/3 от територията е заета от Атласките планини с най-висок връх Шамби /1544м / и междупланинското плато – Северен и Висок Тел . Южните части на страната са пясъчна пустиня . Климат – субтропичен на север и пустинен – на юг . Ср.мес.темп. – януари 10°С , юли 26 – 32°С . Максимални валежи – в Северен Тел , северните и централните части на Тунис – от 400 до 600мм , а на юг – от 100 до 200мм . Най-голяма река – Меджерда . Средиземноморска растителност – корков дъб , трева алфа .