Природни дадености на Сингапур

Страната е разположена на остров Сингапур , южно от Малакския полуостров . Бреговата линия е 185км . На санскритски език Сингапур означава „град на лъва”. Това име носят едновременно островът , реката , градът и държавата . Освен основният остров с площ 583кв.км , към страната са и над 50 малки острова . Общата площ е 648кв.км . Остров Сингапур е отделен от полуостров Малака чрез протока Джохор , дълъг 55км . По него минава насип , по който островът се свързва с Малайзия . Релефът е равнинен с най-висока точка Букит Тимах – 176м . Климат – екваториален , мусонен с температури през цялата година от 26 до 28°С. Валежи – около 2500мм . Растителност – блатиста , на места тропически гори , а по бреговете – мангрова растителност . Значителна част от територията е застроена и усвоена .