Природни дадености на Перу

Страната е разположена в западната част на Южна Америка . Има площ 1285,2хил.кв.км . Граничи / в км / с Еквадор – 1228 , Колумбия – 1606 , Бразилия – 2822, Боливия – 1147 и Чили – 196 . Брегова линия с Тихия океан – 3079км .  По тихоокеанското крайбрежие е разположена тясна пустинна равнина – Коста . Над нея се издигат планинските вериги на Андите / Сиера / / Западни , Централни и Източни Кордилери / с надморска височина 4000-6000м и най-висок връх Уаскаран – 6768м . Западните Кордилери са област на активна вулканична дейност / вулканът Мисти – 5821м , Чачани – 6075м , Коропуна – 6425м /. Източните части на страната – Селва , са заети от Амазонската низина , преминаваща на юг в предпланинска равнина – Монтаню. Климат – в района на Коста и западните склонове на Андите – тропичен , пустинен , със средни месечни температури 15-25°С , в Сиера – високопланински , субекваториален на север и тропичен на юг , със средни месечни температури 12-16°С на север и 5-9°С на юг . Валежи – от 700-800мм до 1000мм. Климат – по източните склонове на Андите и Селвата – екваториален , със средни месечни температури 24-27°С и валежи до 3000мм . Повечето реки са от басейна на Амазонка / Мараньон и Укаяли /, а във високото южно плато – Пуна , от басейна на езерото Титикака . Растителност – пустинна по крайбрежието , високопланинска тропична степ на североизток , полупустинна на югоизток и вечнозелени влажни гори по източните склонове на Андите и Селвата . Тропическите гори заемат 50% от територията на страната .