Природни дадености на Пакистан

Страната има площ 796,1хил.кв.км / със Северните територии и Азад Кашмир – 880,3хил.кв.км / и е разположена на брега на Индийския океан / Арабско море /. Бреговата линия е 630км . Граничи / в км / с Иран – 905 , Афганистан – 2432 , Китай – 330 и Индия – 2966 . Южните крайбрежни части са предимно ниски . На север и северозапад са планините Хиндукуш , с най-висока точка връх К2 – 8611м , на север – разклоненията на Хималаите , на запад-югозапад – части от Иранското плато / Белуджистан , Сулеймановите планини и Макран /. Източната половина на страната е заета от западната част на Индо-Гангската низина / басейна на река Инд /, а югоизточната – от пустинята Тар . Климат – мусонен , тропичен , на северозапад – субтропичен . Средни температури – в равнините – януари от 12 до 16°С, юли от 30 до 35°С , в планините достигат до 20°С. Валежи – предимно летни – в равнините – 100-400мм , в планините – над 1000мм . Основна река – Инд . Растителност – пустинна , полупустинна , саванна , в планините – широколистни и смесени гори , които заемат 3% от площта на страната .