Природни дадености на Норвегия

Страната има площ 386,3хил.кв.км / само Норвегия – 324,22хил.кв.км / и е разположена на Скандинавския полуостров . Нейни са много крайбрежни острови / около 50хил. , от които 2хил. са населени /, арктическият архипелаг Шпицберген / Свалбард / и островите Мечи и Ян Майен в северните части на Атлантическия океан . Граничи / в км / с Русия, Финландия, Швеция и има брегова линия 2650км / с фиорди и заливи – 21347км / със Северно , Норвежко и Баренцево море . Голяма част от страната е заета от Скандинавските планини с най-висока точка  – връх Галхьопиген – 2469м . Западните и северозападните склонове са разчленени от фиорди – Согне , Хардангер , Тронхаймс и други . В южните части са разположени високите плата / фиолди / – Ютунхаймен , Телемарк и други . Климат – умерен , океански , в крайния север – субарктичен . Средните януарски температури са от 2°С в южните райони до -12°С на север ; юлски – съответно от 15 до 6°С. Валежи – около 2000-3000мм по западните склонове на планините до 300-800мм в източните части . По високите плата са запазени ледници / около 5хил.кв.км /. Главни реки – Глома и Логен . Езерата заемат 4%, а горите – 27% от площта на страната . Северните части са тундра .