Природни дадености на Нова Зеландия

Страната има площ 270,53хил.кв.км . Разположена е в югозападната част на Тихия океан на два големи острова – Северен / 114,6хил.кв.км / и Южен / 151,8хил.кв.км /, разделени от пролива на Кук , и на редица малки острови с обща площ 4130кв.км . Това са : Стюард / 1746кв.км /, Чатъм / 963кв.км /, Кермандек / 34кв.км / и други – 1387кв.км. Брегова линия – 15080км . Голяма част от територията е заета от планини , възвишения и хълмове и вулканско плато с действащи вулкани , гейзери и горещи минерални води . Най-висок връх Кук – 3764м / Южен остров /. Повишена сеизмична активност . Климат – на Северния остров – субтропичен , морски , на Южния остров – умерен . Средните месечни температури са от 5-12°С до 14-19°С. Валежи – 400-700мм , по наветрените склонове на планините – 2000-5000мм . Реките са къси и пълноводни , езерата са предимно от вулкански произход . Горите заемат 23% от територията на страната .