Природни дадености на Мароко

Страната има площ 446,6хил.кв.км . Граничи / в км / с Алжир – 1350 , Испания – 13 , Западна Сахара – 490 . Брегова линия с Атлантическия океан – 2934км и Средиземно море – 512км . В нейните предели е най-високата западна част на Атласките планини / Ер Риф , Среден и Висок Атлас /, с най-висок връх – Джебел Тубкал / 4165м /. На запад и изток – равнини и платото Мароканска месета , а на юг и югоизток – части от пясъчната и камениста Сахарска пустиня . Климатът е предимно субтропичен , средиземноморски . Средни месечни температури – януари 10-12°С , юли 24-28°С . Най-големи валежи – над 1000мм падат в Западен Риф и отчасти в Среден Атлас , а най-малък – на изток и югоизток – под 200мм . Речната мрежа е представена главно от временни потоци – уеди / Ум ер Рбия , Себу , Тенсифт , Сус и Мулуя /. Горите заемат 12% от площта – субтропични / маслини , дъб , кедър , туя , акация , шамфъстък , палми и цитруси /.