Природни дадености на Ирландия

Страната има площ 70,28хил.кв.км и заема по-голямата част на остров Ирландия . На север граничи с Великобритания / Северна Ирландия / – 412км и има брегова линия – 3172км . Източните брегове са ниски , слабо нарязани , а западните – нарязани от дълбоки заливи . Централните части са равнинни , а южните – с отделни планински масиви – най-висока точка в планините Керри – връх Карантуил – 1041м . Климат – умерен , океански . Средни температури – януари 5 – 8°С , юли 14 – 16°С. Валежи – 700 – 1500мм , в планините – до 2000мм . Реки – те са пълноводни / най-голяма е Шанон /, има много езера и блата . Растителност – торфена и ливадна . Горите са главно широколистни и заемат 4% от площта на страната . Интерес за туристите представляват природните паркове „Бърн – Винсент”, „Феникс” и резерватът „Карра” които са създадени за защита на естествените растителни видове на острова .