Природни дадености на Иран

Страната има площ 1648,0хил.кв.км . Граничи / в км / с Ирак – 1515 , Турция – 454 , Азърбайджан – 608 , Туркмения – 1080 , Афганистан – 855 , Пакистан – 905 и има брегова линия с Каспийско море – 315км и Индийския океан / Персийския и Оманския залив / – 1795км . Голяма част от територията е заета от планини / Загрос и Южно-Иранските планини , Туркмено-Хоросанските планини , Източно-Иранските планини , Арменските планини / с най-висока точка в северните части – хребетът Елбрус – вулканът Демавенд – 5604м . Платата и високите планини са в централните райони – пустините Деще Кевир , Деще Лут и други , а по крайбрежието на Персийския и Оманския залив е пустинята Хермсир и част от Месопотамската низина . Климат – субтропичен , континентален , а по крайбрежието – тропичен . Средни температури – януари – от 2°С на север до 19°С на юг ; юли – съответно 25 и 30°С. Валежи – под 500мм , по склоновете на Елбрус до 2000мм . Реки – предимно маловодни – Карун , Сефидруд . По-големи езера – Урмия и Хамун . Растителност – пустинна , полупустинна , широколистни гори / 7% от територията /.