Природни дадености на Египет

Страната е разположена в Североизточна Африка и Синайския полуостров / 6% от площта на страната / от Азия . Има площ 1001,4хил.кв.км . На север брегова линия със Средиземно море – 995км , на изток с Червено море – 1941км , свързани чрез Суецкия канал / дължина – 161км , дълбочина – 13м , прокаран 1859 – 1869г. /. Граничи / в км / с Либия – 1080 , Судан – 1260 и Израел – 240 . Голяма част от страната – 96% е заета от пустинни плата – Либийска , Нубийска и Арабска пустиня . Най-високият връх е в планината Джабал – Катерин / 2637м / на Синайския полуостров . Климатът е предимно пустинен , тропически . Средни месечни температури – януари 12 – 16°С , юли 24 – 34°С, валежи – 100 – 300мм . Единствената постоянна река е Нил , на която е построен Асуанският язовир . В делтата и долината на река Нил / дълга 1200км , широка до 20км/ е съсредоточен основният стопански живот на Египет / 3% от територията /. Растителността – палми , акация , тамариск , кипарис , папирус и други , е по долината на Нил и оазисите .