Природни дадености на Гърция

Страната има площ 131,96хил.кв.км и заема южната част на Балканския полуостров. Гърция има над 3000 острова / 170 населени / с обща площ 24,8хил.кв.км . Граничи / в км / с Албания – 256 , Македония – 262 , България – 493 , Турция – 212 и има брегова линия 15021км .

Гърция притежава природни и антропогенни туристически ресурси с висока атрактивност . Най-голяма усвоеност понастоящем имат ресурсите от групата на културно-историческото наследство и морския рекреативен туризъм . Характерна черта на гръцкия ландшафт е морето . То се врязва дълбоко в континенталната част на страната и образува много полуострови / Пелопонес , Халкидическия полуостров , Атика / и заливи / Солунски , Нафлион , Коринтски /. Част от бреговата ивица разполага с красиви пясъчни плажове / източната част на Централна Гърция по Егейско море , Северен Пелопонес , Беломорското крайбрежие на континенталната част , островите Тасос , Спорадските острови , Закинтос , Евбея и други /.

Климат – преобладава средиземноморският . Максималните юлски температури 40°С, а януарските 3-11°С, отрицателните температури са изключение . Валежите са неравномерно разпределени по сезони , като за лятото са характерни засушавания от което следва удължен плажен сезон .

В континенталната част на Гърция преобладава планинският релеф . Планините заемат 2/3 от територията й . Най-висок е връх Митикас в планината Олимп с височина 2918м .

Край Йонийско море се простира планинската система Пинд .Счита се , че планинският терен на страната затруднява развитието на туризма , тъй като снежната покривка е недостатъчна за развитие на зимни спортове , а терена е трудно проходим .

Езера – Малко Преспанско езеро , Голямо Преспанско езеро / гранично /, Дойранско езеро / гранично /, Костурско , Вегоритис , Корония . Те привличат любителите на природата със своя растителен и животински свят и красиви пейзажи .

Минерални извори – имат разнообразен химичен състав и са обусловени от сложната тектоника на страната . Намират се както на континенталната част – полуостров Пелопонес , Атика , така и на островите Родос , Евбея и други . Приема се , че първият в историята на човешката цивилизация използван за лечение минерален извор е Епидаврос на полуостров Пелопонес .

Средиземноморският климат обуславя наличието на разнообразна по видово количество субтропична растителност . Срещат се кипариси , мирта , маслина , лаврово дърво и други , във високите части на планините растат ясен , клен , дъб , бук и иглолистни гори . Общо горската растителност , в т.ч. и храстовидни насаждения , заема 18% от територията , а типичните гори – само 8%.

Природните ресурси за развитието на туризма в Гърция се отличават с едностранчивост и създават възможности за изявяването на страната като типичен представител на групата средиземноморски държави , развиващи с успех морския рекреативен туризъм .