Природни дадености на Германия

Страната има площ 357,02хил.кв.км . Граничи / в км / с Нидерландия – 576 , Белгия – 152 , Люксембург – 135 , Франция – 446 , Дания – 68 , Полша – 462 , Чехия – 810 , Австрия – 815 , Швейцария – 363 и има брегова линия с Балтийско море – 430км и Северно море – 477км . Северните и централните части в пределите на Северногерманската низина , в релефа на която се редуват моренни валове и хълмове , на юг – ниски и средновисоки планини от т.нар. Средноевропейски Херцински планини – Рейнски шистови планини , Шварцвалд , Харц , Тюрингервалд , Швабски Алб , Чешки масив , Рудни планини и други . В най-южните части – северните части на Алпите с най-висока точка връх Цугшпитце – 2963м . Климат – умерен , в северните райони – морски . Средни температури – януари – от -4 до -2°С, юли 16-20°С. Валежи – от 600-800мм до 1500-2000мм във високите планини . По-големи реки – Рейн , Елба , Одер , Дунав , Везер . Езера – Боденско , Хим , Макленбургски езера и други . Растителност – горите заемат около 30% от площта .