Природни дадености на Австрия

Страната има площ 83,86хил.кв.км . Граничи / в км / с Германия – 815 , Чехия – 368 , Словакия – 115 , Унгария – 356 , Словения – 330 , Италия – 415 , Лихтенщайн – 35 и Швейцария – 168 . Източните Алпи и техните предпланини заемат около 70% от територията . Най-високата точка е връх Гросглокнер – 3798м . Източните части са равнинни – Среднодунавската равнина / Виенският басейн /. Климат – умерено-континентален , влажен . Средни температури – януари от -10 до 0°С, юли от 10 до 20°С. Валежи – от 500мм / в равнините / до 2000мм / в планините /. Главна река – Дунав / 350км на територията на Австрия / и притоците й – Ин , Драва , Мур . По-големи езера – Боденско и Нойзидлер . Растителност – 45% от територията са покрити с гори .