Приложение на магнетичните методи

Първо питате пациента за неговите навици и обръщате внимание на състоянието на стомаха му. След това бързо и силно разтривате ръцете си, за да усетите прилив на топли­на в дланите и пръстите. Болният трябва да седи удобно. Очите му да са затворени, за да не се отвлича вниманието му от движенията на магнетизатора. Пациентът не бива да узна­ва за методите, с които го лекуват. Магнетизаторът описва пълен кръг с ръце около тялото му отгоре надолу за не по-малко от тридесет секунди, като в края ръцете се разтърсват над пода. Следващият кръг, който прави с ръцете си, про­дължава около пет минути. За това време тялото на пациен­та ще почувства благотворното въздействие на предаваната енергия. Вероятно е сърцето му да ускори малко ритъма си и да почувства известно затопляне, но не е задължително да усети нещо по-особено. Дясната ръка винаги служи за пре­даване на енергия, а лявата за възприемането й.

Лечителните токове предизвикват в магнетизатора леко пробождане в дланите, като дясната ръка служи основно за предаване на енергия, а лявата се използва само като сред­ство за възбуждане на силата и докосва само от време на време тялото на пациента.

Положение на ръцете

Добре е те да докосват гръбначния стълб, при което бол­ният усеща леко пощипване или затопляне. Докосването до гръбначния стълб продължава около пет минути, след което