Президентът Георги Първанов се срещна с Генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен

Президентът Георги Първанов се срещна днес с Генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен. Двамата обсъдиха широк кръг въпроси – новата Стратегическа концепция, обстановката в Афганистан, политиката на “отворени врата” на Алианса, сигурността в Черноморския регион и други.

Обща бе оценката, че подготвяната нова Стратегическа концепция на НАТО трябва да отразява многообразието на съвременните аспекти на сигурността на страните-членки и да оптимизира отношенията на сътрудничество в рамките на евроатлантическата общност. Като акцент бе подчертана необходимостта от задълбочаване на развитието на стратегическото сътрудничество между НАТО и ЕС.

Андерс Фог Расмусен оцени високо приноса на българската държава за успеха на мисията ИСАФ в Афганистан, както и решимостта за нарастване на приноса на страната ни в операцията с увеличаване на българския контингент през 2010 г. Андерс Фог Расмусен отбеляза, че от гледна точка на обстановката в Афганистан усилията на Алианса за укрепването на доверието към афганистанските сили за сигурност и правителството са водеща цел на следваната политика за постигане на траен мир и стабилност.

По време на срещата президентът Първанов потвърди принципната позиция на България, че способността на НАТО да отразява ефективно заплахи от балистични ракети трябва да обхваща цялата територия на пакта. Георги Първанов подчерта, че подобен подход отговаря на принципа за осигуряване на пълна защита на страните-членки, което съответства на принципите на неделимост на сигурността и на солидарност в Алианса. Президентът приветства възможността за установяването на тясно сътрудничество между НАТО и Русия в тази област. Българският държавен глава изрази също така удовлетворението си от подписания между САЩ и Русия договор за последващо съкращаване на стратегическите нападателни оръжия и изрази надежда за постигането на напредък по въпроса за Договора за обикновените въоръжени сили в Европа.

Георги Първанов и Андерс Фог Расмусен потвърдиха стремежа на НАТО да подкрепи всяка европейска страна, която се стреми да се присъедини към алианса и отговаря на необходимите критерии – споделяне на евроатлантическите ценности – свобода, демокрация, човешки права, върховенство на закона, добросъседство, да получи пълноправно членство.

Двамата взаимно споделиха виждането, че ангажиментът на НАТО към Западните Балкани трябва да се превърне в предпоставка за укрепване на стабилността и сигурността, да насърчи възприемането на евроатлантическите ценности, да даде тласък на извършваните в момента реформи и да обезпечи евроатлантическата интеграция на страните от региона.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за укрепване на диалога между НАТО и съседните на Алианса страни, пълноценното сътрудничество с държавите от Черноморския регион и др.