Пред финализиране е документацията за прединвестиционно проучване на проектите за бърз интернет

Тръжната документация за прединвестиционното проучване на проектите за бърз интернет в отдалечени и слабо населени райони е пред финализиране. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов при откриването на  конференция АСТЕЛ`2010. След приключване на процедурата по съгласуване, се очаква през май да бъде обявен избор на компания, която трябва да подготви анализите, необходими за кандидатстване за финансиране по оперативна програма ”Регионално развитие”.

Проучването ще посочи обхвата на проектите, финансови и икономически разчети на възможните технологични решения, ползите и рисковете. На база на анализа ще бъде подготвен формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп в малки селища, както и средносрочна инвестиционна рамкова програма, добави Първан Русинов.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията скоро ще предложи за обществено обсъждане Политика в електронните съобщения, която ще определи насоките за развитието на сектора и ще въведе новите европейски изисквания и регулации. Законодателство на ЕС в областта на информационните и комуникационни технологии е много динамично. Като пример заместник-министърът посочи дискусията бързият интернет да стане част от т.нар универсална услуга – набор от възможности за потребителя, които са определени със закон.