Председателството на Съвета в ЕС

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип на всеки шест месеца. С други думи всяка държава от ЕС поема на свой ред грижата за дневния ред на Съвета и председателства всички заседания за период от шест месеца, като съдейства за вземане на законодателни и политически решения и посредничи за постигане на компромиси между държавите-членки.