Предизвикване на съня

В стаята, където ще приемете вашите пациенти, поста­вете к:тско легло. Пациентът ляга, а вие сядате до главата му. Накланяте се, за да можете да гледате отблизо в очи­те му. След известно време очите му се затварят и той за­спива магнетически сън, в който можете да му внушите не­обходимото.

Можете да хипнотизирате и осем-десет души, като на­карате всеки да се съсредоточи в разглеждането на блестящ предмет, например голяма монета. Обяснете им, че няма да правите словесни внушения. Те трябва внимателно да на­блюдават блестящия предмет, докато той започне да се за­мъглява и очите им да се затварят. Ще забележите как гла­вите се накланят на една или друга страна. Приближете се тогава и с тих глас, за да не ги изведете от полусъня, им кажете: „Докато гледахте блестящия предмет в ръцете си, вие отчасти намалихте притока на кръв към вашия мозък, така че сега сте сънлив и много ви се спи. Сънливостта ще се увеличава, ако продължавате да се съсредоточавате вър­ху блестящия предмет. Ще заспите. Постоянното гледане на предмета в ръцете ви е изменило вашето кръвообраще­ние и сега вие ще заспите.“ Събуждате всички след пет ми­нути с преброяване до три. Някои ще ви кажат, че не са усетили нищо, други, че били в лолусън, а трети, че са спа­ли дълбоко.